Sami’s Emotion Portrait, the Style ambassador of Finland

Dec 5, 2023Creative process, News, Stories

Sami’s Emotion Portrait, Suomen tyylin suurlähettiläs

If you are reading these words it’s probably because you know Sami Sykkö.

You know so many tiny things about him, his voice, his way of moving, his expressions, his love for fashion and travels…all these things you sense that characterize him and that you may not have paid attention to.

All these unnoticed feelings have inspired me when I have painted his emotion portrait™.

Jos luet näitä sanoja, se johtuu todennäköisesti siitä, että tunnet Sami Sykön.

Tiedät hänestä niin monia pieniä asioita, hänen äänensä, hänen tapansa liikkua, hänen ilmeensä, hänen rakkautensa muotiin ja matkoihin… kaikki nämä asiat, jotka aistit, jotka luonnehtivat ja joihin et ehkä ole kiinnittänyt huomiota.

Kaikki nämä huomaamattomat tunteet ovat inspiroineet minua, kun olen maalannut hänen tunnekuvaansa™.

Would you like to discover Sami’s portrait?

Haluatko tutustua Samin muotokuvaan?

contemporary art about nature gesture and portrait fashion sami sykko mode dance

Noble, oil on canvas, 30  x 30 cm

What is the inspiration behind Sami’s Emotion Portrait?

Mikä on Samin Emotion Portrait -teoksen inspiraatio?

Sami wears many hats and has many talents, but there is something unique about him. I have realized it while working on his portrait: he carries his body with nobility.

The way he moves is very special to him. Instinctively I have focused on his gesture, this unique way of standing tall and straight.

Sami kantaa monia hattuja ja hänellä on monia kykyjä, mutta hänessä on jotain ainutlaatuista. Tajusin hänen muotokuvaansa työstäessäni, että hän kantaa kehoaan jalosti.

Tapa, jolla hän liikkuu, on hänelle hyvin erityinen. Vaistomaisesti olen keskittynyt hänen eleeseensä, tähän ainutlaatuiseen tapaan seisoa pystyssä ja suorassa.

sami sykko performer dancer style ambassador suomi
Sami has a profound taste for minimalism and details. I have focused on a simple posture. I have drawn him to get into his inner sensory world, to understand how he moves. When I look back on the portrait, I remember he is a figure skater. He is a dancer and will always be.

Sami pitää minimalismista ja yksityiskohdista. Keskityin yksinkertaiseen asentoon. Olen piirtänyt hänet päästäkseni hänen sisäiseen aistimaailmaansa, ymmärtääkseni, miten hän liikkuu. Kun katson muotokuvaa taaksepäin, muistan, että hän on taitoluistelija. Hän on tanssija ja tulee aina olemaan.

sami sykko performer dancer style ambassador suomi
celebrate your depppen unspoken connection with yourself emotion portrait
celebrate your depppen unspoken connection with yourself emotion portrait
celebrate your depppen unspoken connection with yourself emotion portrait
I have used these physical emotions to paint a portrait that captures his essence, his energy. I am less interested in the actual physical resemblance. One of the reason I didn’t draw the details of his face like his glasses for example!

Olen käyttänyt näitä fyysisiä tunteita maalatakseni muotokuvan, joka vangitsee hänen olemuksensa, hänen energiansa. Minua ei kiinnosta niinkään varsinainen fyysinen yhdennäköisyys. Yksi syy siihen, etten piirtänyt hänen kasvojensa yksityiskohtia, kuten esimerkiksi hänen silmälasejaan!

sami sykko performer dancer style ambassador suomi finland
celebrate your depppen unspoken connection with yourself emotion portrait
I am so grateful I know Sami and I was able to discover one of his special inner talent.

I you like art, nature and design, you are at the right place.

Join the list to receive my bi-monthly updates (English or French) from my studio in France

And if you’d like to know more about the Emotion Portrait, please reach out at marie@mariesand.com

Olen niin kiitollinen siitä, että tunnen Samin ja että sain löytää yhden hänen erityisistä sisäisistä lahjoistaan. Jos pidät taiteesta, luonnosta ja muotoilusta, olet oikeassa paikassa.

Liity listalleni saadaksesi kahden kuukauden välein päivityksiä studiostani Ranskasta.

Ja jos haluat tietää lisää Emotion Portraitista, ota yhteyttä osoitteeseen marie@mariesand.com.

Stimulate your creativity

Subscribe to your monthly dose of fantasy and sensitivity to stay connected to yourself. You will also get first dibs on new work, behind the scenes in my studio and my favorite tips to take care of your sensitivity.

Subscribe to the newsletter